De natuur helpt ons met het maken van unieke kunstwerken. Elk kunstproject waarin de natuur op zijn beloop gelaten wordt is niet hetzelfde. De natuur zorgt er wel voor dat het altijd origineel is, maar het vergt wel wat van de kunstenaar.

(On)verwachtingen

Wat we van de natuur kunnen verwachten is het onverwachte. Soms zit het tegen en moet de kunstenaar keer op keer op zoek naar de exacte timing in het kunstwerk om een geschikte match te vinden. De wind waait net op een manier die de haren niet goed laat vallen of, zoals in de afbeelding, hoeveel golven waren nodig om te komen tot deze foto. Laat staan de stand van de zon in samenspel met de houding waarin de modellen zich positioneren. Aan de andere kant biedt dat ook vrijheid wanneer de kunstenaar zelf de rol van de natuur in kan vullen, zoals op een schilderij. De richting en stand van de vlaggen bevestigen waar de wereld wind vandaan komt en hoe hard het waait.

Regisseur en profiteur

De kunstenaar is een regisseur van de middelen die ter beschikking zijn en een profiteur van onverwachte elementen. Hoe kun je door zowel een regisseur als een profiteur te zijn succes bereiken? Dat is door middel van veel geduld en veel volharding. Voor de fotograaf is het dan natuurlijk belangrijk dat zijn fototoestel op dat moment ook de prestatie levert die nodig is. Elke foto eerder of later is wezenlijk anders dan die hier getoond wordt. Sommigen noemen het een dosis geluk die nodig is bij kiezen van de beste foto. Het is zeker dat samenwerken met de natuur altijd unieke resultaten oplevert. De natuur maakt het kunstwerk uniek. Sommige kunstwerken zijn zelfs zo uniek dat het volgens Trouw soms zelfs een kunst is om ze te verzekeren. Maar daar gaan we een andere keer op in.

Vastleggen van de levendigheid

Zoals hierboven gesteld, items die direct vanuit de natuur deel uitmaken van een kunstproject of een werk wat deels of volledig een nabootsing van de natuur moet zijn brengen leven in het kunstwerk. Het is daarmee de garantie dat het werk voor altijd uniek is en nimmer exact nagemaakt kan worden. De taak van de kunstenaar is het vastleggen van de levendigheid in een creatie die kunstig is en in samenspel met (indirecte) natuurlijke elementen.