Kunst heeft bijna alles te maken met het effect van de natuur, omdat we van de natuur hebben geleerd hoe dingen eruit kunnen zien.

Altijd uniek, ook al lijkt het niet zo

Van de dingen in de natuur weten we dat niets volkomen identiek is. Het is altijd uniek. Mochten we dat niet zien, dan heeft dat vooral te maken met de mate van detail die we met ons waarnemend vermogen kunnen oppikken. Wat we kunnen waarnemen is identiek, terwijl het in minuscule details wel degelijk anders is. De organische ontwikkeling of beweging van het natuurlijke verrast ons altijd. We hebben geleerd dat de natuur die verrassing altijd met zich meebrengt. De natuur toont ons ook dat er aandacht moet zijn voor het geheel en tegelijk voor hele specifieke items. Het is zoals een bloem dat slechts op een moment iets weergeeft, terwijl de plant als geheel ook als onderdeel van de omgeving veel meer heeft moeten doorstaan om dat moment te bereiken dan we op dat moment kunnen waarnemen door alleen oog te hebben voor de bloem. Onze ogen hebben leren kijken naar datgene wat de aandacht wil opeisen.

Levend maken

Kunst is een interpretatie van een waargenomen thema voor de kunstenaar, zoals Kunstopdoek.nl dat uitgebreid toelicht. In welke vorm het ook gerealiseerd wordt, het is de weergave van een (on)werkelijkheid waarover de kunstenaar iets wil vertellen. We weten dat kunst een creatie is van mensen. Mensen maken kunst door altijd gebruik te maken van natuurlijke elementen. De kunstenaar kan ook juist kiezen om iets te creëren wat tegen de natuur in gaat. De natuur speelt de rol van het levend maken van een kunstobject of juist contrast te bieden als iets niet leeft. Hoe statisch een standbeeld ook mag zijn, het wordt levend door de kleuring die de wolken, de zon en de omliggende bomen geven. Een standbeeld is net als een foto, maar de observator weet dat de serieuze gelaatsuitdrukking op het standbeeld ergens is begonnen en in het echte leven zou die uitdrukking afgewisseld kunnen worden met een glimlach. Het wordt levend zodra we als mens de verbanden kunnen leggen in het verhaal van de kunstenaar. Het natuurlijke van een standbeeld, of wat voor kunstobject het ook mag zijn, komt in onze gedachten tot leven. In de verwevenheid van onze perceptie speelt de natuur een hoofdrol.

Tegelijk dood en levend

In de natuur weten we dat dood en levend elkaar in balans houden. In een kunstobject kan dat op dezelfde manier waargenomen worden. Hoe kan een hoopje stenen op de foto de indruk wekken dat er leven meespeelt? De stenen zelf zijn dood, zo ook de rotsen ergens op de achtergrond. Aan de andere kant weten we dat het water bruist van het leven. De open lucht met weinig wolken geeft ons de indruk dat het vandaag een mooie dag is met veel zon, terwijl het morgen erg bewolkt kan zijn met veel regen. De opgehoopte stenen kunnen volgens de natuurwetten onmogelijk in deze positie blijven staan. De wind heeft ervoor gekozen om mee te spelen.