In de kunst wordt veel gebruik gemaakt van bloemen. Dan kan zijn in nagebootste ornamenten van realistische beeldhouwwerken of in een schilderij als achtergrond. Dit artikel gaat in op het concept van bepaalde en bepalende bloemen.

Bepaalde bloemen

De selectie van bloemen kan onbewust gedaan worden door een kunstenaar, maar het tegendeel voert de boventoon. De kunstenaar gebruikt de bloemen bijna altijd heel bewust als onderdeel van de boodschap die kenbaar gemaakt wordt via het kunstobject. Op de website van Betaalbarekunst.nl zien we immers dat bloemen één van de belangrijke symbolen kunnen zijn in een kunstwerk. Dan kan het niet anders zijn dan dat bepaalde bloemen wel geschiktheid en andere niet.

Bepalende bloemen

Daarbij komt dat er een onderscheid is tussen bloemen die meer een achtergrondrol vervullen en bloemen die een centrale themarol vervullen, dat zijn de bepalende bloemen. Deze hebben de nadrukkelijke rol om de aandacht naar zich toe te trekken. De interpretatie wordt medebepaald door het rollenspel die de kunstenaar speels weergeeft door de bepalende bloemen op een zekere manier onder de aandacht ben. De kunstenaar zorgt ervoor dat de mate van detail of kunstzinnige uitvoering uniek en uitzonderlijk is.